Awards

Awards

Home :: Awards

Awards

Home :: Awards

 • Books
 • Books
x
 • Books
 • Books
 • Books
 • Books
 • Books
 • Books
 • Books
 • Books
 • Books
 • Books
 • Books
 • Books
 • Books
Awards
 • Karnataka Rajyothsava Prashasthi
 • Vishwakavi Prashasthi (Abu Dhabi)
 • Rastrakavi Kuvempu Sahitya Prashasti
 • Vishwakarma Prashasti and Gold medal
 • International Women's year Prashasti
 • Bharatharathna M.Visveswraya Sahitya Prashasti
 • Kulapati Dr.K.M.Munshi Bhartheeya Vidya Bhavan Award
 • Rotary Honorary Membership (2012)
 • Shantala Patila Sahitya Award
 • Mahakavi Rathna Prashasti
 • Muddanna Rathnakaravarni Endowment Award
 • Varamballi Kavya Prashasti
 • Mathoshri Savithramma Dejagow Prashasti Adarsha Mahila with Gold Medal
 • Kuvempu Janma Shathamanothsava Award
 • Sri Shivarthreeshwara Prashasti
 • Jishampa Samagra Sahitya Prashasti
 • Mysore District Rajyothsava Award
 • Dakshina Kesari Sahitya Prashasti (Rotary club)
 • Attimabbe Kavya Prashasti
 • Suvarna Karnataka Rajyotsava Prashasti (Mandya District)
 • Manavarathna Prashasti
 • Kavyasree Prashasti
 • Kuvempu Sahitya Rathna Prashasti
 • Mahila Maanikya Prashasti
 • Dr.Sam.Shi. Bhusanurmutt Prashasti
 • Vachana Sahitya Shri Prashasti
 • Rastriya Atalji Sahithya Rathna Award

RECOGNITIONS

 • President of the conference: Vishwa Kannada Sammelana (Abu Dhabi)
 • Inauguration : Vishwa Kannada Sammelana (Hong Kong)
 • Chief Guest : Vishwa Kannada Sammelana (Singapore)
 • President of the Conference : State Level poets meet
 • President of the conference : District Level Women Writers Conference, Mandya
 • President of the conference: District Level Sharana Sahithya Sammelana, Mandya
 • President of the conference: District Level Kannada Sahithya Sammelana, Mandya
 • President of the conference: District Level Vachana Sahithya Sammelana , Mysore.